Moeten we straks langer doorwerken? Wat gaat er gebeuren met VUT- en pre-pensioenregelingen? Betaalt een AOW gerechtigde straks ook nog mee aan de AOW premies? De vragen en onzekerheden zijn talrijker dan wij hier kunnen schetsen.

Terwijl juist uw pensioenvoorziening uw toekomstige financiële zekerheid moet garanderen.

Wat geld achter de hand hebben voor uw oude dag volstaat niet meer. Het wordt steeds duidelijker dat uw pensioenvoorziening een substantieel deel uitmaakt van uw totale financiële plan. Om daar invulling aan te geven moet u kunnen vertrouwen op een adviseur die alle ontwikkelingen nauwgezet volgt, die u daarover informeert en die u kan helpen bij de ingrijpende keuzes die u moet maken. Dit alles in relatie tot zaken als uw inkomen, uw levensstijl, gezinsomstandigheden, toekomstplannen et cetera.

Privé

De mogelijke verschuiving van de AOW-leeftijd, de commotie rond de vergrijzing en de onzekerheid over pensioenfondsen zet de zorg voor uw eigen pensioen in een heel nieuw licht. Hoe gaat u goed voor uw oude dag zorgen? De mogelijkheden zijn legio. Maar wat past bij u? Alleen maatwerk kan een betrouwbare uitkomst bieden. Want uw inkomen, toekomstplannen, gezinssamenstelling en levensstijl zijn uniek.

Ook als u al voorzieningen voor uw pensioen hebt getroffen, kan het verstandig zijn daar nog eens door een actuele bril naar te kijken. Fiscale en andere regelgeving verandert regelmatig, en uw persoonlijke situatie kan ook fluctueren. Samen kunnen we bekijken wat momenteel goede oplossingen zijn om u straks verzekerd te weten van voldoende inkomen.

Bedrijfspensioen

Een goed geregeld bedrijfspensioen, wat kan een mens meer wensen. Als een bedrijf besluit pensioen toe te zeggen en dat in een collectieve regeling onderbrengt, kan dit dankzij de korting een beter resultaat opleveren. Ook andere besparingen, waaronder administratieve, dragen bij aan uiteindelijk aantrekkelijker uitkeringen.

Bij het realiseren van bedrijfspensioenen verdiepen wij ons uiteraard in alle aspecten van een bedrijf. Alleen als je precies weet hoe een bedrijf zich manifesteert intern en extern, wat de ambities en de toekomstplannen zijn, kun je adviseren over de toekomst van de medewerkers. Ook hier geldt dus dat wij instaan voor nauwgezet maatwerk waarin alle wensen van de opdrachtgever hun plek krijgen.

Eigen beheer (DGA)

Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) is zowel werkgever als werknemer. Daardoor verkeert hij in een uitzonderingspositie. Om die reden is in de fiscale wetgeving een zakelijkheidstoets opgenomen. Deze betreft het feit of een DGA zijn pensioenregeling ook voor een andere (‘gewone’) werknemer zo zou regelen.