Financiële rust.

Geld. Alles draait om geld. Van huishoudboekje tot bedrijfsfinanciering. Iedereen heeft altijd en overal met geld te maken. Privé of zakelijk. Maar lang niet iedereen heeft verstand van geld. Of de tijd, de aandacht en de ervaring om verantwoorde beslissingen op financieel gebied te nemen. Om die redenen wenden steeds meer mensen zich tot Frank Ruis, ervaren financieel planner, adviseur en mediator. Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust.

Onze medewerkers ontvangen een vast salaris en geen variabele beloning. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze onderneming niet van toepassing.