Zo werkt het

Om te beginnen zullen wij een inventarisatie maken. Alles wat uw financiën betreft wordt daarin opgenomen. Dus niet alleen inkomen, ook pensioenopbouw, lijfrentes, hypotheek, verzekeringen, beleggingen, noem maar op.

Wij kijken naar de financiële, maar ook naar de fiscale en juridische consequenties. Daardoor kunt u rekenen op een uiterst verantwoord plan, dat u in staat stelt met een gerust hart naar uw wensen toe te werken.

De voordelen

Als wij ons buigen over uw financiële planning komen alle zaken ter sprake die nu en in de toekomst voor u van belang zijn. Dat schept duidelijkheid en biedt de mogelijkheid verbeteringen voor te stellen. U krijgt een beter inzicht in uw mogelijkheden tot vermogensopbouw, waarbij u uiteraard degene bent die kiest voor meer of minder risico in vermogensbeheer.

Ook nemen we mogelijkheden als arbeidsongeschikt worden, voortijdig overlijden en de gevolgen daarvan voor de nabestaanden onder de loep. En dat brengt ons bij de erfrechtelijke situatie die wellicht verbetering behoeft. Kortom, alle belangrijke zaken in uw leven komen aan de orde en in goed overleg kunnen we er de beste oplossingen voor aandragen.

Het vervolg

Een financieel plan maken is een belangrijk begin. Maar dat vraagt wel om een goed vervolg. Uw financiële positie kan immers aan veranderingen onderhevig zijn. Wilt u uw doelen in de toekomst ook echt realiseren, dan moeten eventuele wijzigingen in uw situatie ook in de berekeningen worden meegenomen. Regelmatige controle is dus gewenst.

FFP Gecertificeerd

Als financieel planner zijn wij aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) en dragen dus het FFP-keurmerk. Als zodanig onderscheiden wij ons door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Het keurmerk heeft betrekking op onze vakinhoudelijke kennis, ons gedrag en onze aanspreekbaarheid. Gedrag en aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door iedere financieel planner wordt onderschreven.

De Commissie van Toezicht van de FFP ziet toe op de naleving van de Gedragscode en behandelt in dat kader geschillen en klachten.

Belasting Advies

Momenteel is deze service alleen voor bestaande klanten van ons kantoor mogelijk.